Projekty inwestycyjne

FENG 3.1 Kredyt Ekologiczny

Instrument ukierunkowany na poprawę efektywności energetycznej, w tym inwestycje związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

blank
Projekty B+R

EIC Accelerator

EIC Accelerator stanowi unikalne połączenie instrumentu wsparcia prac B+R oraz inwestycyjnego, gdzie w ramach jednego projektu przełomowe rozwiązanie jest rozwijane do poziomu TRL9, a następnie komercjalizowane z udziałem inwestora zewnętrznego.

blank
Infrastruktura produkcyjna

Ścieżka SMART 1.1 Wdrożenie innowacji

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie na utworzenie lub modernizację zakład produkcyjnego. Wdrożeniu podlegać mogą wyniki prac B+R przeprowadzonych w oparciu o zasoby własne, stanowiące rezultat dofinansowanego projektu typu B+R lub zakupione od innego podmiotu.

blank
Projekty B+R

Ścieżka SMART 1.1
Prace B+R

Moduł FENG pozwalający na dofinansowanie realizacji prac B+R ukierunkowanych na innowacje produktowe i procesowe.

blank
blank
Patrzymy w przyszłość

Innowacje w branży
medycznej

Frontline Biosciences S.A. jest podmiotem wyspecjalizowanym we wspieraniu rozwoju projektów medycznych na różnych poziomach gotowości technologicznej, od pomysłu po rynek. Dostarczamy spójne i kompleksowe rozwiązania, tak w odniesieniu do pojedynczych przedsięwzięć, jak i długofalowych strategii rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o kreowanie i wdrażanie innowacji.

Wybierz
rodzaj dotacji

Nie wiesz, który jest odpowiedni dla Ciebie?

Skontaktuj się z nami
Dotacje Infrastruktura B+R Projekty B+R Infrastruktura produkcyjna Inne dotacje
blank
O nas

Zespół, misja, wartości

Frontline Biosciences S.A. to zespół ekspertów ukierunkowany na wsparcie rozwoju innowacji w branży medycznej. Łączymy wiedzę z obszaru badań klinicznych i zagadnień regulacyjnych, zapewniając także dostęp do finansowania projektów w postaci instrumentów dotacyjnych oraz wsparcia inwestorów zewnętrznych.