blank
dotacje

Infrastruktura B+R

Projekty o charakterze inwestycyjnym, których celem jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia zaawansowanych prac B+R, zmierzających do opracowania innowacyjnych rozwiązań. Dostępne są konkursy na poziomie krajowym, jak i regionalnym, o zbliżonych zakresach możliwych do objęcia dofinansowaniem kosztów kwalifikowanych. Główne różnice to oczekiwana skala innowacyjności produktów i procesów, które będą rezultatami realizacji tzw. agendy badawczej, czyli wieloletniego planu badań, który wnioskodawca zobowiązuje się zrealizować.

Projekty takie stanowią dobre uzupełnienie pozostałych rodzajów wsparcia dotacyjnego, w szczególności projektów typu B+R. Możliwe jest łączenie dofinansowania na budowę laboratorium z dotacją na wykonanie zaplanowanych we wspomnianej agendzie prac B+R.

Zobacz dofinansowania
blank