Nowe wyzwania w nowych czasach

Współczesne firmy biotechnologiczne i produkujące wyroby medyczne stoją przed nowymi wyzwaniami w świecie post-COVID, w szczególności w obszarze regulacyjnym, klinicznym i komercyjnym.

W porównaniu z epoką sprzed COVID, mapa regulacyjna, coraz bardziej istotna, stała się szkieletem planu rozwoju produktu, a insighty handlowe zaczęły napędzać wiele punktów końcowych, wcześniej pomijanych w planach rozwoju klinicznego.

blank