projekty b+R

Dotacje FENG - Ścieżka SMART 1.1 Prace B+R

Konkurs Ścieżka SMART 1.1 jest jednym ze sztandarowych przedsięwzięć realizowanych w ramach dotacji FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) w perspektywie finansowej UE na lata 2021 – 2027. Przedstawiony konkurs FENG, pozwalający realizować projekty modułowe, jest ogłaszany przynajmniej raz do roku i posiada największe, nawet kilkumiliardowe alokacje.

Realizacja prac B+R jest kluczowym modułem budującym projekty Ścieżki SMART 1.1. O dotacje FENG na przeprowadzenie projektu badawczo-rozwojowego ubiegać się mogą firmy z grupy MŚP i duże przedsiębiorstwa.

Przedmiotem projektu ma być opracowanie nowego produktu, usługi lub procesu. Opracowane rezultaty powinny cechować się innowacyjnością przynajmniej w skali kraju.

Szansę na dotację mają różnorodne projekty, z szerokiego spektrum branż wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Po zakończeniu prac B+R, ich rezultat powinien trafić na rynek. W tym celu można, w ramach jednego projektu, skorzystać z modułu wdrożenie innowacji FENG.

blank

Komentarz i rekomendacje eksperta Frontline Biosciences

 • Moduł prace B+R jest w programie FENG obligatoryjny, co oznacza, że aby pozyskać dofinansowanie:
 1. firmy z grupy MŚP muszą w projekcie zaplanować prace B+R lub wdrożenie ich wyników,
 2. duże przedsiębiorstwa (w tym small mid-caps i mid-caps) muszą obligatoryjnie zaplanować prace B+R.
 • Nabór wniosków o dofinansowanie ma być prowadzony w trybie ciągłym, z tzw. datami odcięcia (cut-off dates), przypadającymi na koniec każdego miesiąca.
 • W ramach modułu B+R można rozwijać technologię od wczesnych faz laboratoryjnych. Nie jest to jednak wymóg. Projekt może obejmować także doskonalenie zaawansowanego prototypu lub wybudowanie linii demonstracyjnej dla nowego procesu produkcji.
 • Projekty modułowe FENG pozwalają na tworzenie kompleksowych planów rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o prace B+R i wsparcie dotacyjne. Jest to podejście spójne z wizją i stylem doradztwa Frontline Biosciences.

Terminy składania wniosków FENG Ścieżka SMART 1.1

 • Konkurs ogólny dla MŚP oraz przedsiębiorstw dużych 27.06.2024 - 24.10.2024

  Tematyka ogólna, zgodna z KIS

 • Konkurs dla MŚP raz przedsiębiorstw dużych 27.06.2024 - 24.10.2024

  Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności

 • Konkurs ogólny dla konsorcjów inne niż MŚP 27.06.2024 - 24.10.2024

  Nabór dla projektów konsorcjalnych o tematyce ogólnej, zgodnej z KIS

Wymagania wobec aplikujących

 • Status MŚP lub dużego przedsiębiorcy.
 • Dopuszczony jest udział konsorcjów składających się wyłącznie z przedsiębiorstw, a także z przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych lub NGO.
 • Wykazanie innowacyjności rezultatu prac B+R w skali minimum kraju oraz zobowiązanie się do wprowadzenia ich na rynek.
 • Zapewnienie, by wydatki na moduł prace B+R wynosiły minimum 20% wszystkich wydatków w całym projekcie modułowym FENG.
 • Zapewnienie zasobów potrzebnych do przeprowadzenia prac B+R, w tym kadry B+R, kadry zarządzającej i aparatury badawczej. Warto podkreślić, że umiejętności kadry można podnosić w ramach modułu FENG Kompetencje, a aparaturę badawczą można nabyć w ramach modułu FENG Infrastruktura B+R. Wszystko w ramach jednego projektu. 

Grupy wydatków z których można skomponować projekt

 • Grupa 1 – Wykonawcy prac B+R
  • Wynagrodzenia kadry badawczej
  • Podwykonawstwo (koszty podwykonawstwa mogą wynosić do 70% wartości modułu) 
 • Grupa 2 – Zasoby techniczne
  • Budynki i grunty
  • Wynajem powierzchni laboratoryjnej
  • Amortyzacja
  • Wynajem lub leasing aparatury badawczej
  • WNiP (licencje na oprogramowanie, patent, know-how) 
 • Grupa 3 – Realizacja agendy badawczej
  • Materiały i surowce do prac B+R
  • Części oraz podzespoły modeli laboratoryjnych i prototypów
  • Utrzymanie linii i instalacji doświadczalnych
  • Drobny sprzęt laboratoryjny 

Finansowanie projektu

Badania przemysłowe

 • 80%

  mikro/małe

 • 75%

  średnie

 • 65%

  duże

Prace rozwojowe

 • 60%

  mikro/małe

 • 50%

  średnie

 • 40%

  duże

 • Poziom dofinansowania zależy od statusu przedsiębiorstwa. Na wartość grantu nie ma wpływu lokalizacja siedziby ani miejsce realizacji projektu.
 • Moduł B+R musi stanowić minimum 20% całego projektu FENG.
 • Minimalna wartość projektu realizowanego przez duże przedsiębiorstwo wynosi 1 mln zł.