blank
dotacje

Projekty B+R

Szeroka gama instrumentów wsparcia pozwalających dofinansować koszty prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych rozwiązań.

Niezależnie od wybranego konkursu, grant może pozwolić na sfinansowanie wydatków takich jak wynagrodzenia, surowce, usługi podwykonawców czy prototypowanie linii technologicznych.

Ogłaszane są nabory o charakterze horyzontalnym, gdzie tematykę projektu określa wnioskodawca, a także tematyczne, ze ściśle określoną agendą badawczą.

Zobacz dofinansowania
blank