projekty b+r

EIC Accelerator

Sztandarowy program wsparcia, rozwoju i wdrażania innowacji dostępny w European Innovation Council. Oferuje nabory otwarte tematycznie (EIC Open) oraz ścieżki tematyczne (EIC Challenges). EIC Accelerator stanowi unikalne połączenie instrumentu wsparcia prac B+R oraz inwestycyjnego, gdzie w ramach jednego projektu przełomowe rozwiązanie jest rozwijane do poziomu TRL9, a następnie komercjalizowane z udziałem inwestora zewnętrznego.

Celem narzędzia Accelerator jest wspieranie przełomowych projektów, które znajdują się na minimum piątym poziomie TRL, gdzie kluczowe wyzwania badawcze zostały już zrealizowane, a rozwiązanie ma realną szansę na dalszy rozwój i komercjalizację. Innowacja przełomowa jest rozumiana jako możliwość wywarcia istotnego wpływu na rynek, poprzez wprowadzenie całkowicie nowego konceptu, na nowo definiującego podejście do wskazanego problemu czy zagadnienia.

blank

Komentarz i rekomendacje eksperta Frontline

 • Nowe testy oparte na biomarkerach wykorzystywane do spersonalizowanego leczenia nowotworów.Branża medyczna jest silnie reprezentowana wśród wnioskodawców, każdorazowo znacząca liczba dofinansowanych projektów jest związana z innowacjami w tej dziedzinie. W 2023 roku aż dwie ścieżki tematyczne EIC Challenges kierowane są do branży medycznej:

 

– Nowe testy oparte na biomarkerach wykorzystywane do spersonalizowanego leczenia nowotworów

– Metody odkażania aerozoli i powierzchni na rzecz przeciwdziałania pandemii

Pozostałe ścieżki to:

– Magazynowanie energii

– Nowy europejski Bauhaus i digitalizacja architektury, inżynierii i budownictwa celem dekarbonizacji

– Komponenty dla nowych technologii półprzewodnikowych lub kwantowych

– Nowe technologie dla rolnictwa odpornego na wpływ negatywnych czynników zewnętrznych

– Ukierunkowane na klienta, innowacyjne technologie i usługi kosmiczne

 • EIC Accelerator to obecnie, w ujęciu subiektywnym, najbardziej wymagający konkurs grantowy, zarówno z uwagi na oczekiwany poziom innowacyjności rozwiązania, konkurencję międzynarodową oraz wieloetapową ścieżkę oceny projektu
 • Decyzję o starcie w konkursie EIC Accelerator poprzedzamy dogłębną analizą proponowanej przez wnioskodawcę koncepcji, w tym propozycjami jej udoskonalenia, w celu podniesienia szans na skuteczne ubieganie się o wsparcie
 • Preferowane są projekty z branż wysokich technologii i deep tech, a wnioskodawca może pochwalić się zrealizowaniem wcześniejszych prac B+R, w ramach których doszło do istotnego postępu w stanie nauki i techniki
 • W porównaniu do tzw. konkursów krajowych (np. FENG), znacznie mocniej akcentowane jest przygotowanie przemyślanej i spójnej strategii komercjalizacji, element ten wymaga szczególnej uwagi i perfekcyjnej analizy otoczenia rynkowego

Terminy składania wniosków

 • 13 marca 2024

  Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, ze wskazanymi datami odcięcia (cut-off dates).

 • 3 października 2024

Wymagania względem aplikującego

 • Przedsiębiorcy o statusie MŚP: mikro, mały, średni lub small mid-cap (zatrudnienie do 500 osób)
 • Przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych
 • Zaproponowanie rozwiązania przełomowego, które może stworzyć zupełnie nowy rynek lub zmienić zasady funkcjonowania i łańcuchy dostaw na obecnych rynkach
 • Dysponowanie prototypem innowacyjnego rozwiązania, gotowym do testowania w środowisku odzwierciedlającym warunki rzeczywiste, np. w toku badania klinicznego. Oznacza to, że badania laboratoryjne zostały zakończone
 • Udowodnienie, że dotychczasowe wysiłki w celu pozyskania finansowania projektu przyniosły efekty o niewystarczającej skali, ze względu m. in. na wysokie ryzyko, wczesny etap rozwoju rynku, kapitałochłonność projektu czy jego charakter non-bankable

Grupy wydatków z których można skomponować projekt

 • Grupa 1 – moduł prac rozwojowych
  • Wynagrodzenia
  • Badania kliniczne
  • Wytworzenie i testy prototypów
  • Surowce i materiały do badań
  • Certyfikacja nowego produktu/procesu
  • Usługi podwykonawcy
 • Grupa 2 – komercjalizacja
  • Linia produkcyjna
  • Surowce i materiały do produkcji
  • Marketing
  • Wyjazdy służbowe
  • Wynagrodzenia kadry produkcyjnej, marketingowej oraz sprzedażowej
  • Ochrona WNiP
  • Udział w targach i innych wydarzeniach branżowych
 • Grupa 3 - zarządzanie projektem
  • Wynagrodzenia kadry zarządzającej
  • Proces rekrutacji nowych pracowników
  • Obsługa prawna
  • Certyfikacja przedsiębiorstwa/laboratorium

Finansowanie projektu

 • 70%

  komponent grantowy

 • 100%

  komponent inwestycyjny

Kluczowe zasady finansowania projektów EIC Accelerator

 • W EIC Acclerator można skorzystać z finansowania grantowego, inwestycyjnego lub połączyć te dwie opcje
 • Dofinansowanie w wysokości 70% można przeznaczyć na przeprowadzenie prac rozwojowych.
 • Maksymalna wysokość grantu: 2,5 mln EUR.
 • Z wykorzystaniem komponentu inwestycyjnego można sfinansować komercjalizację i zwiększenie skali działalności.
 • Środki z komponentu inwestycyjnego pokrywają 100% przewidzianych kosztów.
 • Wysokość komponentu inwestycyjnego: od 0,5 do 15 mln EUR.
 • Komponent inwestycyjny można przeznaczyć także na pokrycie wkładu własnego podczas realizacji prac rozwojowych.
 • Pozyskanie komponentu inwestycyjnego wiąże się z objęciem przez inwestora z ramienia EIC Fund maksymalnie 25% udziałów/akcji przedsiębiorstwa.
 • Inwestor zobowiązuje się do wyjścia w okresie 7-10 lat.
 • Cecha charakterystyczna komponentu inwestycyjnego EIC Accelerator: inwestor nie oczekuje szybkiego zysku – patient capital.