FENG 3.1 Kredyt Ekologiczny

Nowy instrument wsparcia przedsiębiorstw, towarzyszący znanemu od lat Kredytowi Technologicznemu, ukierunkowany na poprawę szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym inwestycje związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Konkursy FENG 3.1 nie wymagają wdrażania wyników zakończonych prac B+R. Podstawą do ubiegania się o dotację jest przeprowadzony audyt energetyczny oraz przeprowadzenie inwestycji na rzecz efektywności energetycznej.

Kredyt Ekologiczny bazuje na mechanizmie finansowania zwrotnego (kredyt bankowy) połączonym ze wsparciem dotacyjnym (tzw. premia technologiczna), która spłaca część kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

blank

Komentarz i rekomendacje eksperta Frontline

 • Kredyt Ekologiczny do jeden instrumentów pozwalających finansować wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw bez powiązania inwestycji z innowacyjnością wdrażanych rozwiązań,
 • Kluczem do sukcesu będzie przeprowadzenie rzetelnego i zgodnego z wymogami Banku Gospodarstwa Krajowego audytu energetycznego,
 • Chociaż nie wskazano maksymalnej wartości projektu, co może zachęcać do realizacji dużych inwestycji, punktacja na liście rankingowej będzie ustalana w oparciu o wskaźnik wyliczany na podstawie stosunku poziomu oszczędności energii [MWh],
 • Na dofinansowanie mogą liczyć jedynie te projekty, których rezultatem będzie poprawa poziomu efektywności energetycznej o minimum 30%, w porównaniu do stanu sprzed inwestycji.

Terminy składania wniosków

 • I konkurs 25.04.2024 - 25.07.2024

  Alokacja: 333 mln PLN

Wymagania względem aplikującego

 • Status MŚP, small mid-cap lub mid-cap
 • Dysponowanie promesą lub warunkową umową kredytu ekologicznego wystawianą/zawartą na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej

Grupy wydatków z których można skomponować projekt

 • Grupa I – modernizacji posiadanej infrastruktury
  • zakup lub wytworzenie środków trwałych
  • zakup robót i materiałów budowlanych (w celu modernizacji, adaptacji budynków, poprawy ich efektywności energetycznej)
  • zakup specjalistycznego oprogramowania
 • Grupa II – zakupu instalacji OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE
  • zakup oraz instalacja OZE
 • Grupa III – usługi doradcze
  • koszty specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia inwestycji

Finansowanie projektu

 • 70%

  mikro/małe

 • 60%

  średnie

 • 50%

  duże/small-midcap/midcap