projekty b+R

Nutritech II

Projekty realizowane w ramach programu „Nutritech – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu” obejmują prace B+R w zdefiniowanych obszarach badawczych, które ujęto w trzech głównych zakresach tematycznych:

 • T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).
 • T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.
 • T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Każdy z powyższych obszarów został zdefiniowany przez 3 – 6 zagadnień szczegółowych, które mogą stać się przedmiotem wspieranych przedsięwzięć. Pełen opis programu Nutritech można znaleźć TUTAJ.

Wymagania względem aplikujących

 • Konkurs skierowany jest dla przedsiębiorstw o statusie MŚP oraz innych, niż MŚP,
 • Przedsiębiorstwa mogą przystąpić do konkursu samodzielnie lub w konsorcjach (max. 3 przedsiębiorstwa, max. 2 jednostki naukowe),
 • Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 50%. W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty
 • Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić sposób sfinansowania wkładu własnego do projektu

Termin składania wniosków

 • Nutritech II I kwartał 2024

  Przewidywana alokacja na konkurs to 100 mln PLN.

Zasady finansowania projektów

Badania przemysłowe

 • 80%

  mikro/małe

 • 75%

  średnie

 • 65%

  duże

Prace rozwojowe

 • 60%

  mikro/małe

 • 50%

  średnie

 • 40%

  duże

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł.