projekty b+R

Inicjatywa EUREKA

Inicjatywa EUREKA pozwala na pozyskanie dofinansowania na realizację prac B+R ukierunkowanych na innowacje produktowe i procesowe. Tematyka projektów nie jest z góry określona, to wnioskodawcy wskazują agendę badawczą oraz jej oczekiwane rezultaty.

Aby wystartować w konkursie, należy zawiązać partnerstwo z innym przedsiębiorstwem MŚP, spośród państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych, należących do inicjatywy (łącznie 47 krajów, pełna ich lista znajduje się TUTAJ).

blank

Komentarz i rekomendacje eksperta Frontline Biosciences

 • Projekty inicjatywy EUREKA mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla konkursów EIC oraz ogłaszanych na poziomie krajowym, w przypadku przedsiębiorstw, dla których praca w środowisku międzynarodowym nie stanowi utrudnienia, a wyłonienie partnera dla projektu jest związane z możliwością wniesienia przez ten podmiot rzeczywistego, merytorycznego wkładu do projektu,
 • Konkurs preferuje projekty o stosunkowo niskiej wartości, co ogranicza jego użyteczność dla podmiotów z branży medycznej oraz pokrewnych, dofinansowanie w wysokości 750 000,00 PLN często nie wystarcza na przeprowadzenie prac B+R na wyższych poziomach TRL,
 • Oferowana kwota dofinansowania zbliża specyfikę realizowanych projektów do tych znanych z Bridge Alfa, gdzie celem jest wykonanie stadium PoC/PoP, bez konieczności generowania znaczących kosztów np. po stronie działań regulacyjnych,
 • Atutem konkursu jest brak progu wejścia w postaci konieczności prowadzenia działalności gospodarczej np. od minimum dwóch lat, jak ma to miejsce w przypadku naborów Agencji Badań Medycznych a także wyraźnie niższa, niż ma to miejsce w konkursach krajowych konkurencja.

Terminy składania wniosków

 • 6 konkurs 12.01.2024 - 14.03.2024

  Alokacja dla polskich wnioskodawców wynosi 1 950 000 EUR

Grupy wydatków z których można skomponować projekt

 • Grupa 1 – Wykonawcy prac B+R
  • Wynagrodzenia kadry badawczej
  • Podwykonawstwo (koszty podwykonawstwa mogą wynosić do 70% wartości modułu) 
 • Grupa 2 – Zasoby techniczne
  • Budynki i grunty
  • Wynajem powierzchni laboratoryjnej
  • Amortyzacja
  • Wynajem lub leasing aparatury badawczej
  • Demonstrator opracowywanej technologii
  • WNiP (licencje na oprogramowanie, patent, know-how) 
 • Grupa 3 – Realizacja agendy badawczej
  • Materiały i surowce do prac B+R
  • Części oraz podzespoły modeli laboratoryjnych i prototypów
  • Utrzymanie linii i instalacji doświadczalnych
  • Drobny sprzęt laboratoryjny 

Finansowanie projektu

Badania przemysłowe

 • 80%

  mikro/małe

 • 75%

  średnie

Prace rozwojowe

 • 60%

  mikro/małe

 • 50%

  średnie

Maksymalne dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi:

 • w przypadku grupy podmiotów: 1 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie dla każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy podmiotów nie może przekroczyć 750 000 PLN,
 • w przypadku MŚP: 750 000 PLN.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie. Konkurs ten nie uwzględnia możliwości dofinansowania badań podstawowych ani prac przedwdrożeniowych, a jedynie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 70% całkowitego kosztu projektu.