Wróć

Anna Różańska

Dyrektor operacyjny
  • Doświadczenie zawodowe

    Od 2014 roku wspólnie z przedsiębiorcami tworzę projekty bazujące na pracach badawczo-rozwojowych i wspieram w pozyskaniu dla nich finansowania. Dotychczas do moich klientów trafiło blisko 300 milionów złotych bezzwrotnych grantów. 

    Współtworzenie projektów daje mi poczucie uczestniczenia w czymś ważnym. W mojej działalności pozyskanie grantu stanowi punkt wyjścia dla budowania przewagi konkurencyjnej, a docelowo – zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa. W ten sposób, wspólnie z klientami, zmieniamy postrzeganie roli prac B+R w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

    Przygotowałam dziesiątki projektów, których efektem są nowe produkty i usługi dostępne na rynku, innowacyjne linie produkcyjne, zaawansowane technologicznie laboratoria i ekspansja na rynki zagraniczne. Doceniam fakt, że mam możliwość uczestniczenia w tak licznych sukcesach. 

  • O mnie

    Po blisko dziesięciu latach działalności w obszarze pozyskiwania dotacji na projekty B+R i inwestycyjne staję przez szansą i wyzwaniem, jakim jest poprowadzenie własnej firmy, w sposób jaki uważam za odpowiedni i w zgodzie z zasadami, którymi się kieruję. W swojej pracy na stanowisku Prezes Zarządu łączę zadania związane z byciem liderką Frontline Biosciences S.A., pozostając jednak przy tym, co stanowi podstawę dobrego doradztwa – spojrzeniu na każdy projekt w sposób indywidualny i nieszablonowy. Nie jestem wyłącznie teoretykiem. Mam doświadczenie praktyczne, co pozwala mi angażować się w prace nad projektami, oferując połączenie maksimum potencjałów – danego przedsiębiorstwa oraz mojego, intelektualnego oraz twórczego. 

blank