Market insights

Nowe konkursy ABM dla przedsiębiorstw – plan działania na rok 2023

  • Projekty B+R
blank

Zapowiedź konkursów ABM planowanych na rok 2023

Agencja Badań Medycznych, jako jedna z pierwszych instytucji wspierających finansowanie badań i rozwoju, ogłosiła plan działań na 2023 rok. Dostrzec można, że zakres tematyczny przewidywanych konkursów dotacyjnych został szczegółowo przemyślany i stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania i potrzeby sektora medycznego, w kontekście zmian zachodzących w jego otoczeniu. Jest to bardzo dobry prognostyk dla dalszych działań ABM, która podejmuje wysiłek, by dofinansowane projekty miały szansę na komercjalizację i były zgodne z kierunkami rozwoju całego sektora.  

Wśród zaplanowanych do przeprowadzenia konkursów znalazły się dwa kierowane bezpośrednio do przedsiębiorców: 

1. Konkurs ABM/2023/4 na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych na potrzeby medycyny wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki

Rosnące napięcia geopolityczne w regionie, którego kulminacją jest napaść Rosji na Ukrainę, nie pozostają niezauważone w planach działalności ABM. O grant ubiegać się będą mogły konsorcja, utworzone w celu opracowania wyrobów zapewniających:  

  • wzrost przeżywalności bezpośrednio podczas kontaktu ogniowego (ang. Care Under Fire, CUF),  
  • opiekę taktyczną na polu walki (ang. Tactical Field Care, TFC), 
  • przedłużoną opiekę medyczną pola walki (PFC – Prolonged Field Care) oraz 
  • opiekę podczas ewakuacji z pola walki (ang. Tactical Evacuation, TE). 

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zaplanowane zostało na II kwartał 2023 roku. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. 

2. Konkurs ABM/2023/5 na opracowanie nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków bądź preparatów skojarzonych, a także terapii fagowych stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych

W ostatnich latach obserwowany jest niepokojący trend wzrostu odporności mikroorganizmów chorobotwórczych na antybiotyki. Zapowiedziany konkurs stanowi odpowiedź na to zjawisko. Dofinansowanie kierowane będzie do przedsiębiorstw chcących przeprowadzić I, II lub III fazę badania klinicznego nad: 

  • nowymi antybiotykami lub antybakteryjnymi chemioterapeutykami, 
  • preparatami skojarzonymi, zawierającymi kilka antybiotyków bądź antybiotyków z innymi związkami, 
  • modyfikacją istniejących już antybiotyków bądź chemioterapeutyków, 
  • preparatami fagowymi. 

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zaplanowane zostało na III kwartał 2023 roku. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. 

Kończąc wątek planów ABM na 2023 rok warto wskazać, że wśród przewidywanych konkursów dotacyjnych znalazły się dwa, w których przedsiębiorstwo może pełnić funkcję wyłącznie konsorcjanta: 

1. Konkurs ABM/2023/2 na realizację badań epidemiologicznych wielochorobowości, z budżetem w wysokości 100 mln zł, planowany na II kwartał 2023 roku, 

2. Konkurs ABM/2023/3 na realizację eksperymentów badawczych dotyczących wyrobów medycznych i/lub procedur medycznych w szczególności diagnostycznych i terapeutycznych, z budżetem w wysokości 200 mln zł, planowany również na II kwartał 2023 roku. 

Podsumowanie 

Zakres tematyczny planowanych konkursów pozwala na wybór do dofinansowania ciekawych i innowacyjnych projektów. Jako że jest to dopiero pierwsza wersja planu ABM na 2023 rok, liczymy, że w jej aktualizacjach pojawią się kolejne, równie atrakcyjne propozycje grantowe dla przedsiębiorców.