Market insights

Konkursy ABM 2024 dla przedsiębiorców – oferta zostanie uzupełniona o środki KPO!

 • Dotacje
 • Projekty B+R
blank

Harmonogram konkursów ABM 2024 opublikowany został w listopadzie zeszłego roku i, niestety, nie wzbudził wielkiego entuzjazmu wśród przedsiębiorców. Oferta kierowana do tej grupy ograniczona została do jednego konkursu ABM 2024/5 pod nazwą „Konkurs na komercyjne projekty w obszarze rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych oraz odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych w tym nowych postaci farmaceutycznych i nowych zastosowań znanych substancji czynnych oraz kombinacji substancji czynnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym”. Na szczęście ten stan niebawem ulegnie zmianie za sprawą środków z KPO.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, jeszcze w 2024 roku możemy spodziewać się ogłoszenia konkursów finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy, dedykowanych dla sektora medtech.  Seria konkursów realizowana będzie w ramach programu „D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu”. Pierwsze ogłoszenia planowane są na drugi kwartał 2024 roku, a nabory mają ruszyć w kwartale trzecim i czwartym.

Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024

Dla przedsiębiorców szczególnie interesujące będą dotacje na badania i rozwój w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W ramach dotacji KPO dystrybuowanych przez ABM zaproponowano następujące obszary tematyczne:

 • innowacje produktowe związane z chorobami zakaźnymi i cywilizacyjnymi,
 • rozwój platform technologii leków opartych na kwasach nukleinowych, takich jak szczepionki na choroby genetyczne i metaboliczne,
 • rozwój wyrobów medycznych, szczególnie do użytku mobilnego, które mogłyby być przydatne w procesie diagnostycznym,
 • rozwój i wdrażanie narzędzi teleinformatycznych do celów medycznych i zdrowotnych.

Agencja Badań Medycznych stawia sobie za cel przekazanie dotacji KPO dla co najmniej 80 projektów.

Innym, atrakcyjnym kierunkiem wsparcia realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy jest zapowiadany program „D3.2.1. Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją w Polsce API”. Cel jest ambitny i obejmuje przeprowadzenie minimum 11 projektów ukierunkowanych na budowę lub rozbudowę infrastruktury do produkcji API (substancji czynnych), leków (generycznych i biopodobnych) i wyrobów medycznych. Warto zaznaczyć, że nie będą to dotacje ABM: wsparcie najprawdopodobniej realizowane będzie w formie preferencyjnych pożyczek, udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Harmonogram konkursów ABM 2024

Obecnie (kwiecień) harmonogram konkursów ABM 2024 nie został jeszcze uzupełniony o dotacje KPO. Znaleźć w nim możemy jeden konkurs kierowany do przedsiębiorców, czyli wskazany powyżej ABM 2024/5 „Konkurs na komercyjne projekty w obszarze rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych oraz odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych w tym nowych postaci farmaceutycznych i nowych zastosowań znanych substancji czynnych oraz kombinacji substancji czynnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym”. Obejmie on dotacje na projekty badawcze, mające na celu:

 • opracowanie kandydatów na oryginalne produkty lecznicze,
 • opracowanie nowych postaci produktów leczniczych o modyfikowanym uwalnianiu (modified release dosage forms),
 • opracowanie i rozwój nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych opartych o dopuszczone do obrotu substancje czynne w tym nowych systemów dostarczania leków,
 • opracowanie i rozwój produktów leczniczych złożonych (fixed combination products),
 • opracowanie i rozwój generycznych i biopodobnych produktów leczniczych.

O dofinansowanie ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy, a także konsorcja przedsiębiorstw, instytucji naukowych i podmiotów leczniczych.

Podsumowanie

Specyfika konkursów organizowanych przez Agencję Badań Medycznych jest najlepiej dostosowana do warunków działalności firm z sektora biomedycznego. Z tego względu cieszy decyzja, że to ta instytucja będzie zaangażowana w dystrybucję dotacji KPO. Na bieżąco monitorujemy wszystkie komunikaty związane z działalnością dotacyjną ABM i zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji o aktualnościach.